Logo Hs@KKU
  Student highlights
  • ใช่ VS ไม่ใช่ รู้จักสาขาภาษาไทยกันเถอะ
  • รู้จักสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • รู้จักสาขาวิชาภาษาตะวันตก
  • เปิดตัววิชาเอกภาษาเกาหลี
  • รู้จักสาขาสารสนเทศศาสตร์
  • เปิดบ้าน HUSO KKU
  • รู้จักสาขาภาษาตะวันออก
  • รู้จักสาขาสังคมศาสตร์
  • HUSOCIETY (EP.2) : กั๊ก นักศึกษา part time
  • HUSOCIETY (EP.1) : นิกกี้ นักกิจกรรมจิตอาสา
  Faculty Highlights
  • กาสะลองสืบสานประเพณีสงกรานต์งานบุญเดือนห้า 2565
  • The Opening Ceremony Performance of The 41st Thailand TESOL International (Virtual) Conference
  • พิธีลงนาม MOU เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการ
  • คณบดี กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี พ.ศ.2564
  • พิธีลงนาม MOU การวิจัย การบริการวิชาการ กับ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
  • The 16th International Conference on Humanities and Social Sciences : IC - HuSo 2021
  • ศูนย์สนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ประเพณีลอยกระทง 2564
  • งานกฐินสามัคคี64 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ฟ้อนบูชาพระพุทธปฐมปวัตญาณ (ฉบับปรับปรุง)
  Studying at HUSO
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
  email: husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
  Follow Us
  . .