Logo Hs@KKU
  Student highlights
  • HUSO KKU Hosts Warm Reception for Spanish Ambassador to Thailand
  • ตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 26 & HUSO KKU OPEN HOUSE
  • HELLO HUSO (ep.9) : รู้จักสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • HELLO HUSO (ep.8) : รู้จักสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • HELLO HUSO (ep.6) : รู้จักสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • ใช่ VS ไม่ใช่ รู้จักสาขาภาษาไทยกันเถอะ
  • รู้จักสาขาวิชาภาษาตะวันตก
  • เปิดตัววิชาเอกภาษาเกาหลี
  • รู้จักสาขาภาษาตะวันออก
  • รู้จักสาขาสังคมศาสตร์
  Faculty Highlights
  • OUR HUSO
  • บรรยากาศการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2566
  • Sithan KKU Festival 2023 : “ปุริสานาคา นาคะนิรมาณ บริบาลนคร”
  • รำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดขอนแก่น ครบรอบ 226 ปี ก่อตั้งเมืองขอนแก่น
  • มนุษย์-สังคม มข. ผนึกกำลังชุมชนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
  • ( Special Clip ) มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ 2566 - อย่าป๋ากันเด้อ
  • เปลี่ยนโฉมประเทศไทย มนุษย์ สังคม มข ผนึกกำลังชุมชน สร้างผู้ประกอบการ
  • วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 45 ปี HUSO KKU
  • งานครบรอบ 45 ปี คืนสู่เหย้า "เพื่อนพี่น้องคล้องแขนเดิน"
  • ประมวลภาพบรรยากาศขบวนพาเหรด ISAAN PRIDE 2023
  Studying at HUSO
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
  email: hs.inbox@kku.ac.th, husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-009-700 ต่อ 45888, 44867  โทรสาร 043-202-318
  Follow Us
  . .