Logo Hs@KKU
  Student highlights
  • ค่ายมนุษย์ - สังคม ครั้งที่ 7 ( HUSO CAMP 7 th) : เฮ็ด Do ไหม ? ไปกัน Loei
  • HELLO HUSO (ep.9) : รู้จักสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • กีฬาประเพณีมนุษย์ฯ สัมพันธ์ มข.-มมส.ครั้งที่ 17
  • HELLO HUSO (ep.8) : รู้จักสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • HUSO ALUMNI EP1. ข้าวนึ่ง วิสารท เดชกุล
  • HELLO HUSO (ep.6) : รู้จักสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • ใช่ VS ไม่ใช่ รู้จักสาขาภาษาไทยกันเถอะ
  • รู้จักสาขาวิชาภาษาตะวันตก
  • เปิดตัววิชาเอกภาษาเกาหลี
  • รู้จักสาขาภาษาตะวันออก
  Faculty Highlights
  • ตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 25 & HUSO KKU OPEN HOUSE
  • ประมวลภาพบรรยากาศ ประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพภาคอีสาน ครั้งที่ 6
  • คณบดี กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี พ.ศ.2565
  • บรรยากาศรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดขอนแก่น ครบรอบ 225 ปีก่อตั้งเมืองขอนแก่น
  • ขบวนแห่งานประเพณีลอยกระทง งานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2565
  • สรุปผลการวิจัย ชุดโครงการวิจัย ครอบครัวข้ามชาติท่ามกลางการปรับตัวของสังคมอีสาน
  • โครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโบราณคดีดงเมืองแอมและนวัตวิถี
  • พิธีสักการะบูชาพระพุทธปฐมฯ น้อมพนมวันทาบูชาครู สู่ขวัญบายศรีน้องพี่กาสะลอง
  • ประมวลภาพขบวนพาเหรดกิจกรรม ISAAN PRIDE 2022 : LGBTQ+ Rights in Education
  • ศูนย์สนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  Studying at HUSO
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
  email: hs.inbox@kku.ac.th, husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
  Follow Us
  . .