Logo Hs@KKU

pawama


มนุษย์-สังคม มข. เยือนถิ่น ม.อ. เข้าร่วมค่ายสานสัมพันธ์มนุษย์-สังคม 5 สถาบัน

มนุษย์-สังคม มข. เยือนถิ่น ม.อ. เข้าร่วมค่ายสานสัมพันธ์มนุษย์-สังคม 5 สถาบัน

ลงใน ข่าว

อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา คว้ารางวัล บุคคลส่งเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จากสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา คว้ารางวัล บุคคลส่งเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จากสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น

ลงใน ข่าว

อ่านต่อ

"มนุษย์-สังคม ระดมความคิดเห็น โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางองค์กร"

"มนุษย์-สังคม ระดมความคิดเห็น โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางองค์กร"

ลงใน ข่าว

อ่านต่อ

“มนุษย์-สังคม มข. ม.อ. และ มช. สานความร่วมมือ MOU และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง 3 สถาบัน”

“มนุษย์-สังคม มข. ม.อ. และ มช. สานความร่วมมือ MOU และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง 3 สถาบัน”

ลงใน ข่าว

อ่านต่อ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยคว้ารางวัลเหรียญทอง ในฐานศิลปะการสร้างวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ กิจกรรมศิลปินแห่งชาตินานาชาติสัญจร ๒๕๖๓

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยคว้ารางวัลเหรียญทอง ในฐานศิลปะการสร้างวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ กิจกรรมศิลปินแห่งชาตินานาชาติสัญจร ๒๕๖๓

ลงใน ข่าว

อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .