Logo Hs@KKU

HUSO MC SEARCHING 7TH GENERATION SHOWCASE เฟ้นหาพิธีกรหน้าใหม่


HUSO MC SEARCHING 7TH GENERATION SHOWCASE เฟ้นหาพิธีกรหน้าใหม่

วันที่ 30 มกราคม 2565 ชุมนุม HUSO MC ได้จัดกิจกรรม HUSO MC SEARCHING 7TH GENERATION SHOWCASE กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารโดยใช้ศิลปะในการพูดและเฟ้นหาพิธีกรหน้าใหม่เพื่อทำงานให้แก่สาขา คณะและมหาวิทยาลัย โดยมีน้อง ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วม ทั้งหมด 12 คน

น้อง ๆ ทุกคนผ่าน Workshop ในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ พิธีกรเบื้องต้น การค้นหาตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพ  Acting for MC Make up & Hairs for MC การเขียนสคริปต์ จนถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสำหรับพิธีกร

“การจัดกิจกรรม HUSO MC SEARCHING 7TH GENERATION ในปีนี้ เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบใหม่ นอกจากจะจัดกิจกรรมโดยคำนึงถึงมาตรการการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แล้ว ยังคัดเลือกน้อง ๆ ผู้เข้าสมัครถึง 2 รอบ เพื่อค้นหาพิธีกรที่มีความพร้อมในการทำหน้าที่ ออกแบบกิจกรรม Workshop ที่มีรูปแบบที่น่าสนใจและเป็นกิจกรรมที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับการเป็นพิธีกร และการให้คำแนะนำจากกรรมการผู้ที่คร่ำหวอดในวงการพิธีกร กิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว น้อง ๆ ที่เข้าร่วมสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากการ Workshop มาใช้ได้จริง ซึ่งวัดผลจากกิจกรรม SHOWCASE  และที่สำคัญอีกประการคือน้อง ๆ ทุกคนรักใคร่สามัคคีกัน ในนามทีมงานผู้จัดกิจกรรมรู้สึกยินดีมาก ๆ ที่ได้ร่วมงานกับน้อง ๆ ทุกคนครับ” ชัยธวัช อินเสมียน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย ผู้รับผิดชอบโครงการ HUSO MC SEARCHING 7TH GENERATION กล่าว

 

ข่าว : ชัยธวัช  อินเสมียน

ภาพ : HUSO KKU Photo club

 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .