Logo Hs@KKU

เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2564


ประกาศที่นักศึกษาควรทราบ

    mail   คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
    
mail   หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
    mail   บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
    
mail   ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง   "สืบค้นจากรหัสนักศึกษา" 
   
 
mail   กำหนดการแถลงนโยบายและหาเสียงเลือกตั้ง "วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564" ติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทาง FB Live
            เพจคณะกรรมการการเลือกตั้ง HUSO KKU ELECTION 2021"
    
   
mail    ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564

 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .