Logo Hs@KKU

HUSO KKU จัดโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร ภายใต้หัวข้อ “PDPA ที่ควรรู้” มุ่งส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน


แชร์ Facebook Twitter LINEคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: hs.inbox@kku.ac.th, husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .