Logo Hs@KKU

มนุษย์-สังคม มข. จับมือเครือข่าย 4 สถาบัน จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 “ภาษาและวัฒนธรรมไทยในวิถีโลกใหม่” มุ่งสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย


แชร์ Facebook Twitter LINEคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: hs.inbox@kku.ac.th, husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .