Logo Hs@KKU

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อดำเนินการร้านค้าตามประกาศที่ 31/2565 วันที่ 17 สิงหาคม 2565


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อดำเนินการร้านค้าตามประกาศที่ 31/2565 วันที่ 17 สิงหาคม 2565

แชร์ Facebook Twitter LINEข่าว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .