Logo Hs@KKU

สมาคมศิษย์เก่า มข. มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษา คณะมนุษย์ มข. เนื่องจากครอบครัวประสบอัคคีภัย


สมาคมศิษย์เก่า มข. มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษา คณะมนุษย์ มข. เนื่องจากครอบครัวประสบอัคคีภัย

วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายมรกต  พิธรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบหมายให้ ดร.สงัด  ปัญญาพฤกษ์ อุปนายกสมาคม คนที่ 1 พร้อมด้วยนายเฉลิมพล  แสงแก้ว กรรมการกลางสมาคม และนายอัษฎาวุฒิ  ศรีทน เจ้าหน้าที่สมาคมศิษย์เก่า ร่วมมอบทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท เพื่อช่วยเหลือนางสาวนริศรา  สุริวงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิชาเอกพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องจากครอบครัวประสบอัคคีภัย (กรณีไฟไหม้บ้าน) เมื่อเวลา 11.00 น. ของวันที่ 9 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ บ้านเลขที่ 12 หมู่ 3 บ้านดอนเหมือด ตำบลบ้านต้อน อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นมีสาเหตุมาจากไฟฟ้าลัดวงจร

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และสถานที่ในร่ม

ในการนี้ ได้รับการต้อนรับจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี  สอทิพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสมิลล์  วัชระกวีศิลป รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ ดร.อภิรดี  วงศ์ศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชา นางเพ็ญนภา  วันสาสืบ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ นายอภิรัก  ผิวบาง หัวหน้ากลุ่มพัฒนานักศึกษาและการต่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานักศึกษาและการต่างประเทศ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

นางสาวนริศรา  สุริวงษ์ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณผู้ที่ให้การช่วยเหลือ และจะตั้งมั่นในการเรียนควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมและอุทิศตนเพื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการตอบแทนพี่น้องศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ที่ได้เสียสละและให้การช่วยเหลือในครั้งนี้

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และผู้คนกำลังยืน

การมอบทุนการศึกษาหรือช่วยเหลือสมาชิกชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นปณิธานและงานหลักของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามแนวคิดในการบริหารที่ว่า ช่วยเหลือ เกื้อกูล และแบ่งปัน

 

 

 

ภาพ : นายอัษฎาวฒิ  ศรีทน และ นางสาวภาวดี  มาพันธ์

ข่าว : นายอัษฎาวฒิ  ศรีทนข่าว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: hs.inbox@kku.ac.th, husokku.info@gmail.com โทรศัพท์ 043-202-383 ,043-009-700 ต่อ 44888 โทรสาร 043-202-318
Follow Us
. .